Ożarów (dwór)


HISTORIA I STAN OBECNY

Późnobarokowy dwór w Ożarowie został wybudowany przez Władysława Bartochowskiego w roku 1757, co dokumentuje zachowane do dziś rzeźbienie na belce stropu salonu, które głosi datę budowy dworu, oraz litery L.R. – pierwsza odpowiadająca imieniu Władysława (łac. Ladislaus), druga – nazwie herbu Rola.

Syn Władysława, Wojciech, był dumnym następcą ojca. Jego związek z Anną Walewską pozwolił na wykupienie przylegających do Ożarowa dóbr w Skomlinie i Toplinie. Majątek w Ożarowie był własnością rodziny Bartochowskich do 1832 roku, kiedy to w roku 1821 po śmierci Anny z Walewskich Bartochowskiej dwór przeszedł w posiadanie Kazimierza i Stanisława Bartochowskiego, a następnie Ignacego Bąkowskiego, siostrzeńca Bartochowskich, który kolejno przekazał go swojemu synowi Janowi Bąkowskiemu.

W roku 1881 dwór został sprzedany Wiktorowi Marężowi, który już w rok później odsprzedaje go Niemcowi Henrykowi Meske. Rodzina Mesków pozostała w Ożarowie aż do 1945 roku. Następnie po 1945 roku dwór wraz z otaczającym go parkiem i przylegającymi do niego lasami przechodzi pod kierownictwo Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Łodzi.

Dwór latach 1970-1980 został poddany gruntownej renowacji, a od 1981 roku mieści się tutaj Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz zespół dworsko – parkowy przy Muzeum.

Wnętrza dworu w Ożarowie, zaraz po jego rekonstrukcji w 1980 roku, zostały zaadaptowane na potrzeby ekspozycji muzealnej obrazującej kulturę ziemiańską, a w szczególności ideę rodzimości dworu polskiego. Na wystawie zgromadzone zostały liczne pamiątki po wielu rodach ziemiańskich ziemi wieluńskiej. We wnętrzach dworu odbywają się również koncerty, recitale, spotkania naukowe, imprezy okolicznościowe, imprezy folklorystyczne, odczyty, lekcje muzealne, czy też wieczory literacko-muzyczne.

Dwór otacza rozległy park założony na przełomie XVIII i XIX wieku przez ówczesnych właścicieli dworu, rodzinę Bartochowskich. Z tamtego okresu w części zachodniej i wschodniej pozostały resztki starego drzewostanu, głównie dębów liczących ponad 150 lat.


DOJAZD I ZWIEDZANIE

Ożarów znajduje się na południe od Wielunia, przy drodze 45 Wieluń- Opole. Obiekt dostępny do zwiedzania.

Zobacz na mapieZdjęcia: Maciej Kusztal (2010)
Tekst: Marta WęgierskaSkomentuj